تخته گچی

مرکز فروش انواع تخته های گرین و بلک برد(تخته سیاه)


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


تخته سبز پارسیان ۶۰*۹۰ مغناطیسی

تخته سبز پارسیان ۶۰*۹۰ مغناطیسی

تخته سبز گچنویس مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۶۰*۹۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

1,200,000 تومان

تخته سیاه پارسیان 60*90 مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان 60*90 مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 60*90،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

1,200,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 60*90 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 60*90 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*150،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

1,400,000 تومان

تخته سبز پارسیان ۸۰*۱۰۰ مغناطیسی

تخته سبز پارسیان ۸۰*۱۰۰ مغناطیسی

تخته سبز گچنویس مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۸۰*۱۰۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

1,700,000 تومان

تخته سیاه پارسیان 80*100 مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان 80*100 مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۸۰*۱۰۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

1,700,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 80*100 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 80*100 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*80،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

1,950,000 تومان

تخته سبز پارسیان ۹۰*۱۲۰ مغناطیسی

تخته سبز پارسیان ۹۰*۱۲۰ مغناطیسی

تخته سبز گچنویس مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۹۰*۱۲۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

2,250,000 تومان

تخته سیاه پارسیان۹۰*۱۲۰ مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان۹۰*۱۲۰ مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۹۰*۱۲۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

2,250,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 90*120 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 90*120 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 90*120،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

2,500,000 تومان

تخته سبز پارسیان ۱۰۰*۱۵۰ مغناطیسی

تخته سبز پارسیان ۱۰۰*۱۵۰ مغناطیسی

تخته سبز گچنویس مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۱۰۰*۱۵۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

2,800,000 تومان

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۵۰ مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۵۰ مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۱۰۰*۱۵۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

2,800,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 150*100 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 150*100 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*150،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

3,100,000 تومان

تخته سبز پارسیان ۱۰۰*۱۸۰ مغناطیسی

تخته سبز پارسیان ۱۰۰*۱۸۰ مغناطیسی

تخته سبز گچنویس مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۱۰۰*۱۸۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

3,250,000 تومان

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۸۰ مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۸۰ مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۱۰۰*۱۸۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

3,250,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 180*100 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 180*100 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*180،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

3,600,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 18 (2 صفحه)