جستجو

کالاهای موجود در ضوابط جستجو

مقایسه کالا (0)


تخته سیاه پارسیان 60*90 مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان 60*90 مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 60*90،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

1,200,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 60*90 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 60*90 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*150،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

1,280,000 تومان

تخته سیاه پارسیان 80*100 مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان 80*100 مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۸۰*۱۰۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

1,700,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 80*100 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 80*100 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*80،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

1,790,000 تومان

تخته سیاه پارسیان۹۰*۱۲۰ مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان۹۰*۱۲۰ مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۹۰*۱۲۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

2,250,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 90*120 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 90*120 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 90*120،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

2,270,000 تومان

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۵۰ مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۵۰ مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۱۰۰*۱۵۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

2,800,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 150*100 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 150*100 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*150،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

2,800,000 تومان

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۸۰ مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۱۸۰ مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۱۰۰*۱۸۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

3,250,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 180*100 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 180*100 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*180،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

3,250,000 تومان

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۲۰۰ مغناطیسی

تخته سیاه پارسیان۱۰۰*۲۰۰ مغناطیسی

تخته بلک برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز ۱۰۰*۲۰۰،ضخامت 2,5 سانتیمتر،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری....

3,450,000 تومان

گرین برد مغناطیسی 100*200 شیدکو

گرین برد مغناطیسی 100*200 شیدکو

تخته گرین برد مغناطیسی،زهوار آلمینیومی مستحکم، سایز 100*200،ضخامت 2 سانتیمتر،اتصالات نصب مخفی،بسیار با کیفیت و مستحکم،یک سال گارانتی،ارسال فوری..

3,480,000 تومان

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)